Waarom zie ik geen bedrijfsnamen van werkgevers bij de vacatures

Wij geloven in een onbevooroordeelde beeldvorming! Bij een match met een vacature maakt de werkgever zich uiteindelijk als eerste bekend. Blijkt dan dat je niet bij de werkgever wilt werken omwille van de ‘bedrijfsnaam’ of het imago, vraag je dan af: is mijn beeldvorming gebaseerd op eigen ervaring of op ‘van horen en zeggen’ door anderen. Misschien is het bedrijf wel bezig met een ommezwaai in strategie. Het spreekt voor zich dat je altijd ‘nee, bedankt’ kan zeggen tegen de werkgever en deze jouw gegevens dus niet ziet. Maar dit is voor ons de reden om geen bedrijfsnamen op voorhand te noemen.

Andersom geldt hetzelfde: bij een match met een sollicitant ziet de werkgever in eerste instantie niet de achtergrond (geslacht, leeftijd, religie, afkomst etc.) van de sollicitant. De match is gebaseerd op de fit tussen gevraagde en geboden hard, soft en domein skills. Wel zo eerlijk en objectief gezien misschien wel de beste manier om tot elkaar te komen.