Domein en hard skills van de sollicitant of werknemer

Jouw domein en hard skills als sollicitant of werknemer

Maak je gebruik van Capabla en werk je in de accountancy, dan kan je ook zicht krijgen op je soft skills, domein skills en hard skills en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de benchmark. De benchmark is de vertaling van de domein en hard skills van andere werkzoekenden en werkenden die gebruik maken van Capabla. Uiteraard dit alles volledig anoniem. Maar de benchmark bevat ook de vertaling van wat werkgevers vragen aan domein en hard skills.

Benchmark domein skills

De benchmark van de domein skills geeft je inzicht waar jij staat met jouw functionele toegepaste kennis en ervaring. Dit wordt zowel vertaald naar andere personen en vacatures op een vergelijkbaar niveau, een functieniveau hoger en een functieniveau lager.

Benchmark domein en hard skills

In dit voorbeeld gaat het om een persoon die op zijn eigen functieniveau duidelijk boven de marge scoort en in feite toe is aan een hoger functieniveau.

Benchmark salaris

Naast domein skills zie je ook waar jij staat met betrekking tot jouw salaris. Dezelfde sollicitant als in het vorige voorbeeld verdient minder in zijn functie dan anderen en wat voor vergelijkbare functies wordt geboden, terwijl zijn domeinskills hoger scoren.

Benchmark salaris in vergelijking met skills sollicitanten en vacatures

 

Benchmark leeftijd

Kijk dezelfde persoon dan ook nog eens naar zijn leeftijd in vergelijking met andere werkzoekenden en werkenden, dan kan deze persoon zijn eigen conclusies trekken.

Benchmark van de leeftijd van de sollicitant / werkzoekende in vergelijking met vaardigheden

Benchmark andere skills

Naast de bovenstaande benchmarks ontvang je ook andere vergelijkingen. Zoals bijvoorbeeld ervaring en waar je staat met jouw opleiding. Op basis van deze informatie kan je je eigen conclusies trekking over hoe je je carrière moet voorzetten: bij je eigen werkgever of een nieuw baan zoeken. Maar ook of je meer aan opleiding of training moet doen en hoe je jouw soft skills kan verbeteren om voor een nieuwe functie in aanmerking te komen.

Conclusie Benchmark Capabla

De conclusie die de werkzoekende in dit voorbeeld kan trekken is dat hij tot meer in staat is dan de ruimte die hij krijgt in zijn huidige functie. Tijd voor een gesprek met zijn manager of eens rondkijken. Ook op basis van je soft skills (je persoonlijke en sociale vaaridgheden) kan je kijken wat goed bij jou past. Wil jij je oriënteren op nieuw banen, maak dan gebruik van Capabla.