Het behouden van talent met een blijfgesprek

Blijfgesprek: tussen sollicitatie- en exitgesprek in

behouden faciliteren motiverenHet blijfgesprek zit tussen het sollicitatiegesprek en het exitgesprek in. Ieder bedrijf heeft bij de aanname van personeel tenminste één sollicitatiegesprek met de medewerker. Sommige bedrijven hebben zelfs exitgesprekken: waarom ga je weg, wat hadden of kunnen we doen om je te behouden? Maar het blijfgesprek komen we zelden tegen.

Of een blijfgesprek belangrijk is, kan je zelf bepalen. Of je – als werkgever – het durft hangt van jezelf af: sta je open voor kritische informatie en heb je de tijd om opvolging aan vragen te geven. Een ding kunnen we je verzekeren: het gaat tijd kosten, maar het levert je ook goodwill en meer gemotiveerde medewerkers op. En niet onbelangrijk, als het mogelijke herstel van de arbeidsmarkt echt doorzet, wil je je werknemers behouden en dat zij zich wervend uitlaten over jouw bedrijf als werkgever.

Behouden – faciliteren – ontwikkelen

Een blijfgesprek is er op gericht om achter de motivatie van werknemers te komen waarom ze voor je werken. Voor de één is dit puur om inkomen te verwerven (“ik moet toch werken om te leven”) voor de ander is het om ambities na te streven. Maar de achterliggende gedachte is om goed personeel te behouden, te faciliteren en te ontwikkelen wat weer voordelen voor het bedrijf oplevert.

Het blijfgesprek heeft dus vele voordelen, niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de werknemers. Als werkgever kom je er op deze manier achter waarom werknemers niet voor andere mogelijkheden of banen kiezen en ontdek je vanzelf wie jij als werkgever bent. Wat zijn de sterke punten en wat zijn de verbeterpunten.

Het blijfgesprek is voor iedereen

In het een-op-een gesprek heeft de werknemer de mogelijkheid om vragen te stellen, de ambities te schetsen en de voor- en nadelen van zowel de functie als het werken voor jouw bedrijf aan te geven. Een regelmatig gehoorde klacht in de markt is dat werknemers zich onderwaardeerd of over het hoofd gezien voelen.

Het blijfgesprek is voor iedereen; van jongste bediende tot manager en directeur. Op deze manier voelt ook de manager zich betrokken bij de onderneming, maar weet hij/zij vanuit eigen ervaring ook wat de toegevoegde waarde is van het gesprek en hoe hij/zij het gesprek kan voeren met de teamleden.

Confronterend en succesvol

Alle aspecten die tijdens het gesprek naar voren komen, moeten worden opgepakt. Soms kan dit best confronterend zijn. En kan je het niet direct oppakken, geef dan aan hoe je van plan bent om e.e.a. op te volgen. Afdelingsgerelateerde zaken kunnen bijvoorbeeld in het teamoverleg worden opgepakt of indien nodig in een één-op-een gesprek. Het opvolgen van afspraken en toezeggingen bepaalt het succes van het blijfgesprek, zeker indien in het gesprek een ‘zorg’ of punt van aandacht naar voren is gekomen. Het opvolgen zorgt er voor dat de medewerkers weten dat zij gehoord zijn en dat je je inspant om hen te behouden.

Elke werknemer dient zich gewaardeerd te voelen en te weten dat zij iets voor het bedrijf betekenen. Het blijfgesprek is hiertoe het middel.

Op welk moment een blijfgesprek

Wanneer voer je het blijfgesprek? In ieder geval niet tijdens het eindejaargesprek of evaluatiegesprek. Er spelen dan andere belangen. Probeer het gesprek in een moment van rust te plannen. Zorg dat het ook een onbekommerd en open gesprek is. De eerste keer zal de werknemer zich ongemakkelijk voelen, maar als je zorgt dat het gesprek in een prettige sfeer verloopt en dat je daadwerkelijk luistert, dan win je veel.

Vragen om te stellen tijdens het blijfgesprek

Welke vragen kan je stellen? Vooral open vragen. En kijk, reageer en benoem eventuele lichaamstaal die je ziet. Om je te helpen met de-te-stellen-vragen, onderstaande enkele voorbeelden:

 • Waarom werk je al zo lang voor ons bedrijf als je nu doet? Vraag door naar de werkelijk reden.
 • Wat vind je het leukste aan je werk? En wat kan je gestolen worden? En waarom?
 • Wat zou een reden zijn waarom je ons zou verlaten?
 • Denk je dat jouw functie volledig gebruik maakt van je talent? Doorvragen waarom wel/niet, probeer de diepte in te gaan.
 • Wat heb je geleerd sinds je voor ons werkt?
 • Wat zou je dit jaar willen leren?
 • Wat zou je willen veranderen in je functie, je team, je afdeling? Heb je zelf ideeën hoe we dit kunnen aanpakken?
 • Heb je ooit overwogen om ons te verlaten? Wat was de oorzaak? Is het opgelost?
 • Wat is je droombaan? Hoe kunnen wij je helpen om dat te bereiken?
 • Voel je je ondersteund om je carrièredoel te bereiken? Waarom wel/niet?
 • Voel je je gewaardeerd? Zo niet, wat het je nodig? Zo ja, hoe komt dat voor jou tot uitdrukking?
 • Wat vind je het meeste uitdagende aan je positie? En wat het minst? En waarom?
 • Denk je dat jij het beste past in jouw functie of vind je jezelf beter passen in een andere functie? Waarom?