Haal meer uit je personeel en het personeelsbeleid (deel 1)

Stem je personeelsbeleid af op je arbeidskapitaal

arbeidskapitaal en personeelsbeleidOm meer uit het bestaande arbeidskapitaal te halen en je personeelsbeleid daarop af te stemmen, moet je weten welk arbeidskapitaal je hebt, wat de status hiervan is en waar je naartoe wilt. Op basis van recent onderzoek door Capabla in de accountancy blijkt dat het relatief eenvoudig is om hier uitvoering aan te geven. Een voorbeeld uit een recente casus.

De stappen die het accountantskantoor heeft doorlopen zijn als volgt:

  1. Met de online-instrumenten van Capabla heeft het kantoor per functieniveau bepaald welke persoonlijke en sociale vaardigheden (soft skills) een werknemer behoort te hebben en welke toegepaste kennis en ervaring daarvoor benodigd is (domein en hard skills);
  2. Door middels van online-assessments hebben alle medewerkers hun soft, domein en hard skills gewaardeerd.

Dit zijn de enige stappen die het kantoor en de werknemers zelf moeten doorlopen.

Daarna doen de matchmodules van Capabla het werk. Deze modules waarderen en vergelijken alle ontvangen data en geven relevante informatie, inclusief projecties van persoon versus positie, terug op het gebied van soft, domein en hard skills: zowel op skill soort (soft, domein of hard) als in de combinatie.

Welk inzicht krijgt de werknemer

De werknemer krijgt zicht op zichzelf, wat hij (of zij) kan en waar hij staat in zijn functie.

Zicht op zichzelf – wie hij is

Wat zijn de persoonlijke en sociale vaardigheden (soft skills) van de werknemer met daarbij voldoende handvatten om inzicht te krijgen in zijn persoonlijkheid en hoe dit op anderen overkomt. Persoonlijkheid vertalen wij als datgene dat van invloed is op hoe iemand zich gedraagt in werksituaties.

kernkwaliteit - kernkwadrant - personeelsbeleidEen van de handvatten is de vertaling naar de kernkwadranten van Daniel Ofman (kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën). Hoewel dit model een simplificering van de werkelijkheid is, helpt het de werknemer als hij op een later tijdstip nog eens zijn rapport naleest om zichzelf (zijn persoonlijkheid) in zijn omgeving te plaatsen.

Andere handvatten is de vertaling van de persoonlijkheid naar competenties en hoe de persoon bijvoorbeeld opereert als hij in een team samenwerkt.

Wat hij kan en waar hij staat

Dit is de gecombineerde vertaling van de soft, domein en hard skills en de projectie van de feitelijke skills op de gewenste skills door de werkgever. Deze terugkoppeling is confronterend, maar gelukkig in positieve zin. Het objectiveert namelijk subjectieve aspecten – en soms minder makkelijk benoembare onderwerpen (het gaat verder dan bijvoorbeeld je moet opleiding X hebben afgerond) – en plaatst de persoon met al zijn skills in zijn eigen functie, andere mogelijke functies binnen het kantoor en ten opzichte van de benchmark*.

De ervaring leert dat de confrontatie positief is – ook vanuit de ontvangen feedback – daar het de ambitie van de werknemer aanspreekt. En dat is precies wat je als goed werkgever wilt.

Werkgever en personeelsbeleid

De werkgevers voor wie Capabla werkt zoeken de ambitie en kracht in de medewerkers. Of de ambitie nu in de breedte, de hoogte of een specialisme is, is feitelijk minder van belang. Waar het de werkgevers om gaat is zicht te krijgen op de vaardigheiden van het personeel en dit zo goed mogelijk te ontwikkelen ten faveure van zowel de bedrijfsdoelstelling als het individu.

* de benchmark bestaat uit actuele geanonimiseerde data van personen werkzaam in de accountancy

Welk inzicht krijgt de werkgever

De werkgever krijgt vergelijkbare, maar meer uitgebreide informatie dan de werknemer. Een van de onderdelen is de gap-analyse. Deze analyse geeft zicht op de verschillen en mogelijkheden om het gat tussen feitelijk (“ist”) en gewenst (“soll”) te overbruggen.

‘Haal meer uit je personeel en het personeelsbeleid’ bestaat uit meerdere artikelen. Dit was deel 1. Deel 2 gaat door met de inzichten voor de werkgever om het personeelsbeleid aan te scherpen.

– Wordt vervolgd –

1 reactie op ““Haal meer uit je personeel en het personeelsbeleid (deel 1) Voeg die van jou toe →

Reacties zijn gesloten. Je kunt geen nieuwe reacties toevoegen.